Tiroid Kanserinde Somatik Anomaliler

 

 

 

Tiroid Kanserinde Somatik Anomaliler

Ras mutasyonları:

Bu mutasyonlar DTK içinde en sık rastlanan mutasyonlardır. Ayrıca belirli organların kanserleri içinde de en sık ras mutasyonuna rastlanır, örneğin pankreas kanserlerinin %95 inde ras mutasyonu vardır. Öte yandan MTC da ras mutasyonuna rastlanmaz. İçerdiği proteinlerdeki mutasyona göre H-ras, K-ras, N-ras gibi ismler alır ve bunlar özellikle PTC ve FTC de görülür. Selim soğuk ve sıcak nodüllerde de ras mutasyonu saptanmıştır.

Ras protoonkojeni tirozin kinaz reseptörünü değişik aktivasyon sistemlerine yönlendirebilir ancak kendisi hücresel bir transformasyon oluşturamaz. Ancak oluşturduğu genomik instabilite yeni mutajenik olaylara zemin hazırlar.

TRKA mutasyonları (Tropomycin receptor kinase) TRK geni normalde sinir sisteminin gelişimi için gerekli bir growth factor reseptörünü kodlar. PTC de TRKA reseptörünün etkisi retdeki gibidir. TRKA normalde follikül hücresinde yer almaz, ancak TRK geninin rearranijmanı sonucu TRKA bir protoonkojen haline gelir ve follikül hücresinde ekspresse olan bir gen haline döner.

MET over ekspresyonu : MET tirozin kinaz resptörü normalde Hepatocyt Growth Factor (HGF) tarafından aktive edilir ve karaciğer rejenerasyonu sırasında hepatositlerin hızlı gelişimini sağla. Tiroid kanserlerinde MET overekspresyonu beklenmezken, ras ve ret overekspresyonunun MET ekspresyonuna sebep olması ve PTC lerde sıklıkla raz ve ret aktivasyonuna rastlandığından bu protoonkojenlerin PTC lerde MET overekspresyonundan sorumlu oldukları düşünülmüştür. MET in hücre çoğalmasından çok PTC de metastatik yayılımdan sorumlu olduğu ileri sürülmüştür.  

 

 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3