Randevu için Hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

0212 259 66 68

0532 467 1900

 Konum Al

 

Tiroid Cerrahisinde Center of Excellence

İstanbul Tiroid Tarama Projesi

Ocak 2011- Ocak 2012 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Hekimleri ve Cerrahpaşa Tip Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Düren ‘in birlikte yürüttükleri bu çalışma ile IBB'ye bağlı Tozkoparan, Sehzadebaşı, Kayış dağı Tip Merkezleri ile Beyoğlu, Kağıthane, Sisli, Sarıyer, Beşiktaş, Fatih, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Güngören, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esen yurt, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Sancak tepe, Maltepe ve Kartal Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam 2.858 kişi tiroid hastalığı açısından tarama programına tabii tutulmuştur.

Tarama programı dahilinde kişiler klinik muayene ile birlikte tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografisi ile değerlendirilmişlerdir.

Çalışmaya Katılanların %88'i Kadın, %12'si Erkektir. (Grafik-1)

Grafik-1

Çalışmaya Katılanların

Cinsiyetine Göre Dağılım

 

 

 

Çalışmaya Katılan Kadınlarda ve Erkeklerde yas dağilimi incelendiğinde her iki cinste büyük çoğunluğun 31-50 yas aralığında olduğu görülmektedir. (Grafik-2 a ve 2 b)

 

Grafik-2a

Çalışmaya Katılan Kadınların

Yasa Göre Dağılım

Grafik-2b
Çalışmaya Katılan Erkeklerin
Yasa Göre Dağılımı

 

Tarama yapılan kişilerin 1.481'i normal 1.377 ‘si tiroid hastası olarak bulunmuştur. Hastalıklı bulunma oranı %48 dır. İlk kez tiroid muayenesi yapılan kişilerin hastalıklı bulunma oranı ötiroid nodüller guatr hastalığı için %30 hipotiroidi için % 9 dur.

 

Tüm hastalar içinde 611 multinodüler guatr, 102 soliter tiroid nodülü, 133 ötiroid

tiroidit, 8 toksik nodüller guatr, 2 diffüz toksik guatr, 35 nüks guatr, 62 tiroidektomi sonrası normal bulgu, 2 paratiroid adenomu, 401 hipotiroidi, 21 T4 alan hipotiroidi hastası belirlenmiştir.

Çalışmaya katılan hastalardan 162'sine tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (IIAB) ,41'ine cerrahi tedavi önerilmiştir. Hastaların telefonla yapılan kontrollerinde ulaşılabilen; IIAB istenenlerden 129 hastadan 51 hastanın biyopsi yaptırdığı bunlardan 3'ünde tiroid kanseri saptandığı, ikisinde yetersiz materyal sebebi ile IIAB nin tekrar edilmesinin istendiği, 46 hastada ise iyi huylu nodül bulgularına rastlandığı öğrenilmiştir. Cerrahi tedavi önerilen hastaların telefonla yapılan kontrollerinde ise ulaşılabilen 22 hastadan 7'sinin cerrahi olarak tedavi gördüğü öğrenilmiştir.

Sonuç olarak; İstanbul’da yasayan halk bir bütün olarak ele alındığında popülasyonun % 39 unda bir tiroid hastalığı olduğu görülmektedir. Bu durum toplumun tiroide hastalıkları açısından bilinçlendirilmesi ve hastalığın endemik bir hastalık olarak ele alınıp, tarama ve tedavi programlarının sıklaştırılması seklindeki bir halk sağlığı politikasının gereğini ortaya koymaktadır.

TOP