Randevu veya Online Randevu için Hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

0212 259 66 68

0532 467 1900

 Konum Al

 

Tiroid Cerrahisinde Center of Excellence

Hashimoto Tiroiditi


 DTK içinde papiller tiroid kanseri (PTK) etrafında çeşitli derecelerde lenfositik infiltrasyon bulunması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Pollock ve Sprong Hashimoto tiroiditini premalign bir lezyon olarak değerlendirmiş ve total tiroidektomi önermiştir. Buna karşılık Crile ve Hazard risk artışı bulunmadığını öne sürerek yaşam boyu tiroid hormon replasmanını yeterli görmüşlerdir. Hirabayashi ve Linsay, Hashimoto tiroiditinin premalign bir lezyon olmadığı gibi kronik tiroiditli PTK olgularının daha iyi bir prognoza sahip odluları savını ortaya atmışlardır. Harach ve Willliams Arjantin’de bir endemik guatr bölgesinde iyod profilaksisi öncesi ve sonrasında değişen tiroidit ve PTK sıklığını belirlemiş ancak bu iki olgunun aynı sebebe bağlı olmakla birlikte birbiri ile ilişkisi olmadığını, hatta tiroiditi PTK değil, PTK nin tiroidite sebep olduğunu ileri sürmüşlerse de bu durum henüz netlik kazanmamıştır. Kişisel serimizde DTK lı olgular içinde lenfositik tiroidit oranı %14 dür. Ancak iyodinasyon programının zorunlu olarak başladığı 2000 yılından sonra tedavi edilen olgular ayrı olarak ele alındığında bu oran %23 e çıkmaktadır. Bunda şüphesiz patolojik inlemelerde konuya verilen önemin de etkisi olmuştur.

Klinikte Hashimoto zemininde oluşan veya büyüyen bir nodülün cerrahi olarak tedavisi bu gün için kabul gören bir yaklaşımdır. Çalışmalar DTK ile birlikte görülen kronik tiroidit olgularında DTKli hastaların prognozunun kısmen daha iyi olabileceği şeklindedir.

 

 

 

TOP