Randevu veya Online Randevu için Hafta içi 11.00-18.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

0212 259 66 68

0532 467 1900

 Konum Al

 

Tiroid Cerrahisinde Center of Excellence

Foliküler Tiroid Kanseri (FTK)

    Folliküler Kanser (FTK) %10'luk rastlanma payı ile ikinci sıklıkta görülen diferansiye tiroid kanseridir. Hastarların çoğu 5-6. dekattadır. ve hastaların çoğu kadındır %90 oranında soliter nodül şeklindedir. İyot eksikliği bulunan bölgelerde multinodüler guatra eşlik edebilir. Sıklıkla vasküler invazyon yapar. İyot eksikliği olmayan ya da iyot replasmanı yapılmış bölgelerdeki kanserlerin %10'u, iyot replasmanı yapılmamış bölgelerdeki tiroid kanserlerinin %20'sini FTK oluşturur. Uzak metastaz riski %30 civarındadır.
PTK'lerin aksine, FTK'leri genellikle unisentriktir. Prognpzu PTK'ne göre daha kötüdür.
     Mikroskopik olarak papiller yapı yanında Orphan-Annie nükleusu veya Psammom cisimcikleri varlığında, bu tip kanserler papiller kanserin folliküler varyantı olarak kabul edililer. Kapsül invazyonu yapmış olguler da agresif seyir ve hemetojen metastazlar beklenir.
     Servikal lenf ganglionlarında metastaz olmakdan, hematojen yayılım nedeniyle uzak metastazlar saptanabilir. Servikal lenf meastazı oranı %10-13 kadardır. Çalışmalar cinsiyet, multifokalite lenf düğümü metastazı gibi faktörlerin prognozu kötü etkilemediğini göstermektedir. Folliküler neoplazmlı hastalarda, malignite tanısı koymada sitolojik kriterler genelde yetersiz kaldığından, İİAB sonuçlarına dayanarak folliküler veya Hürthle hücreli neoplazm şüpheli hastalara uygulanacak ilk tedavi lobektomidir. Ne yazıkki frozen-section yöntemi ile de lezyonlarda selim-habis ayırımı yapmak zordur. Çoğu olguda, FTK yalnızca seri parafin kesitlerde damar veya kapsül invazyonunun gösterilmesiyle konulabilmektedir. Bu tanı ile ameliyata alınan hastalara hem diagnostik hemde terapötik anlamda lobektomi+istmektomi önerilmektedir. FTK'lerinin ideal tedavisi invazyonu ile birlikte olan, çapı 1-1.5 cm'den daha küçük 35 yaş altı kadın hastalarda totat lebektomi + istmusektomi uygulanabilir. Ancak bazı cerrahlar, ameliyattan önce folliküler neoplazi tanısı konulmuşsa total veya totale yakın troidektomi uygulamasının daha doğru olacağını bildirmektedirler.
    Palpabl lenf ganglionu olan olgulara modifiye lenf diseksiyonu uygulanmalıdır. 4 cm çapından büyük veya yaşlı hastalarda sitolojik olarak folliküler neoplazi veya Hürtle hücreli neoplazi tanısı konulmuş ise bilateral total tiroidektomi tercih edilmelidir. Zira bu olgularda malignite riski yüksektir.

TOP